اخبار برگزیده

نسل جدید رادارهای زمینی ایران رونمایی شدند

بسیاری از مردم وقتی واژه رادار را می شنوند، به یاد یک صفحه چرخان بزرگ می افتند که معمولا برای شناسایی اهداف هوایی و یا دریایی به کار می روند.
 
اما هر چند عمده ترین رادارهای ساخته شده در کشورمان و سایر مناطق دنیا، شامل انواع کشف و ردیابی اهداف هوایی است اما برای پایش مرزهای آبی و زمینی و کشف و ردگیری اهدافی مانند خودروها و حتی نفرات نیز رادارهایی توسط متخصصان دفاعی کشورمان  ساخته شده است که با گسترش ساخت و استفاده از آنها، می توان حفاظت بهتری از مرزها و نیروی انسانی مرزبان کشورمان داشت.

نسل جدید رادارهای زمینی ایران رونمایی شدند

نسل جدید رادارهای زمینی ایران رونمایی شدند

نسل جدید رادارهای زمینی ایران رونمایی شدند

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها